1/9/09

ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 9/2009

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Αν πιάνανε οι ευχές των ανθρώπων θα ήταν ωραίο. Ευχόμαστε δημιουργική χρονιά και καλή πρόοδο για όλη τη σχολική κοινότητα. Όμως, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά και σημαντικά προβλήματα. Υποχρηματοδότηση που οδηγεί στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Μεγάλες ελλείψεις σε βιβλία, καθηγητές, αίθουσες, υποδομές. Οι γονείς υποχρεώνονται σε πολλά έξοδα για βοηθήματα, φροντιστήρια και ιδιαίτερα, που αρχίζουν σε όλο και μικρότερη ηλικία. Τα παιδιά βιώνουν άγχος και αδιέξοδα και πολλά εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο.
Από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση η δημόσια εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως κόστος και η παιδεία ως εμπόρευμα που πρέπει να ρυθμίζεται από τα ιδωτικοοικομικά κριτήρια.
Στο Βύρωνα τα ιδιαίτερα προβλήματα στα κτίρια και τις υποδομές είναι αρκετά (από τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς μέχρι τα λύκεια). Στρίμωγμα σε ακατάλληλα κτίρια, Ανεπαρκείς χώροι προαυλίων, Πρόχειρες κατασκευές ως εύκολη, προσωρινή και τελικά μόνιμη λύση, Υπόγεια ως αίθουσες, Πλημμελής συντήρηση. Στους παιδικούς σταθμούς παραβιάζεται η αναλογία παιδιών-παιδαγωγών, Αποκλείονται ακόμα και παιδιά εργαζόμενων γονέων. Το σχολικό κτίριο της οδ. Βυζαντίου, παρά τις ελλείψεις σε αίθουσες, δεν παραδίδεται ούτε φέτος με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, χωρίς πια καμιά δικαιολογία.
Τα προβλήματα πηγάζουν και από την πολιτική της Δημοτικής Αρχής να μη δίνει προτεραιότητα στα θέματα παιδείας και γι΄ αυτό ζητήσαμε από τον Ιούνη του 2009 στο Δημ. Συμβούλιο να υπάρξει μέριμνα για άμβλυνση τους. Αλλά και στην παιδεία λύσεις στα προβλήματα επιβάλλει ο αγώνας των ίδιων των ανθρώπων, ευχόμαστε να υπάρξει από όλη τη σχολική κοινότητα διάθεση και ενασχόληση για να διεκδικηθούν και να επιβληθούν λύσεις.

1/9/2009