9/9/10

ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ Β' ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ Β' ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ.

Προς

Το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής
κ. Λιακόπουλο ΗλίαΕΡΩΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ των:

1. Αναστούλη Παύλου, κατοίκου Βύρωνα, οδού Ελλήνων Πατριωτών 60 Καρέας-Βύρωνας
2. Κλιάφα Άρτεμις, κατοίκου Βύρωνα, οδού Β. Ηπείρου 28-32, Βύρωνας
3. Μακρή Βαγγέλη, κατοίκου Βύρωνα, οδού Αδραμυτίου 53, Βύρωνας
4. Φραγκιαδάκη Ιωάννη, κατοίκου Βύρωνα οδού Οδεμησίου 17, Βύρωνας
5. Σπηλιώτη Κώστα κάτοικος Βύρωνα οδού Μέλητος 8α, Βύρωνας
6. Χατζηστέλιο Δημήτριο κάτοικος Βύρωνα οδού Ηρακλέους 4, Βύρωνας

ΚΑΤΑ
της δημοπράτησης έργου ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων με την ονομασία «Κλειστό Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο» στη Β΄ Ζώνη Προστασίας Υμηττού.
κ. Λιακόπουλε,
Από τον Δήμο Βύρωνα ανακοινώθηκε η δημοπράτηση κλειστού κολυμβητηρίου μέσα στην Β΄ Ζώνη Προστασίας Υμηττού.
Ρωτάμε:
Αν είστε γνώστες του συγκεκριμένου έργου, αν σας έχει προσκομιστεί η σχετική άδεια και αν με βάση το ισχύον καθεστώς προστασίας του Υμηττού επιτρέπεται η ανέγερση αυτού του είδους των έργων μέσα στη Β’ Ζώνη Προστασίας.
Παρακαλούμε, αν δεν τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες για τις δικές σας ενέργειες.
Για πληροφορίες: τηλ : 6937 954016, 6972084874, 6979106753
Βύρωνας, 28 Ιουλίου 2010
Κοινοποίηση:
1. Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
3. Δασαρχείο Πεντέλης
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ
Αναστούλης Παύλος Μακρής Βαγγέλης
Κλιάφα Άρτεμις Φραγκιαδάκης Ιωάννης
Κώστας Σπηλιώτης Χατζηστέλιος Δημήτριος