25/1/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 3 ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
Διεύθυνση: Νεαπόλεως 25, http://aristeri paremvasivyrona.blogspot.com, arpa_vyrona@yahoo.gr


ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5,831 εκατ. €

Η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα πληροφορήθηκε ότι στις 19/1/2010 θα γινόταν δημοπρασία για έργο ύψους 5.831.000 ευρώ!!!, με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βύρωνα.
Σε καιρούς που οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος, με επίκληση το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα, προγραμματίζουν μεγάλες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, σε μισθούς και συντάξεις και νέο γύρο φορομπηξίας των εργαζόμενων, είναι πρόκληση να διοχετεύονται τόσα χρήματα στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, χωρίς να υπάρχει η στοιχειώδης περιγραφή του είδους του έργου, των προδιαγραφών του και των υποχρεώσεων των κατασκευαστών.
Από τον έλεγχο των στοιχείων από τα τεύχη δημοπρασίας, διαπιστώσαμε :

• Προχειρότητα στη σύνταξη της μελέτης και των λοιπών στοιχείων, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη ο προϋπολογισμός του έργου ο οποίος είναι 5,831 εκατ. €.
• Ο τίτλος του έργου δεν έχει σχέση με το έργο που προβλέπεται να εκτελεστεί, δηλαδή είναι ανακριβής και παραπλανητικός. Αναφέρεται σε διευθέτηση ομβρίων υδάτων -έστω και επιφανειακή- όμως τα υδραυλικά έργα είναι αξίας μόλις 43,94 χιλ. ευρώ και ενώ έχει τίτλο ¨ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ¨, πουθενά δεν περιγράφεται ο τρόπος που θα εξυπηρετήσει το έργο τα ΑΜΕΑ, ούτε καν αναφέρεται η λέξη ΑΜΕΑ στο περιεχόμενο.
• Η τεχνική περιγραφή του έργου είναι ανακριβής. Η τεχνική περιγραφή του έργου είναι μιάμιση σελίδα, χωρίς να προσδιορίζονται οι θέσεις που θα εκτελεστεί το έργο. Δεν αναφέρεται πουθενά η ονομασία των οδών που επανακατασκευάζονται, δεν αναφέρονται οι οδοί όπου διαστρώνεται νέος τάπητας και είναι συνολικού μήκους περίπου 35 χιλιομέτρων!!!!, ούτε οι οδοί που θα διαστρωθούν με αντιολισθηρές πλάκες τσιμέντου.
• Προβλέπεται ασφαλτική στρώση που θα κοστίσει 1,394 εκ. € συν 700 χιλ. € περίπου απρόβλεπτα, δηλαδή συνολική δαπάνη 2,094 εκατ. € για άσφαλτο συνηθισμένων προδιαγραφών (κοινή και όχι υψηλών προδιαγραφών –αντιολισθηρή-) με αμφίβολα αποτελέσματα από την έως σήμερα εμπειρία στο Βύρωνα.
• Προβλέπονται δαπάνες 22,86 χιλ. € για σημάνσεις, ενώ αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της Γενικής Συγγραφής και στο άρθρο 19 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων με συνέπεια ο προϋπολογισμός να είναι ανακριβής και σε βάρος του Δ. Βύρωνα.
• Στην ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων προβλέπεται η χορήγηση στον ανάδοχο εγκεκριμένης οριστικής μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης!!! Είναι απορίας άξιον πως ένα τόσου μεγάλου προϋπολογισμού έργο, στο οποίο καλούνται τεχνικές εταιρείες 4ης και 5ης τάξης, δεν συνοδεύεται με διακήρυξη από απαιτούμενες μελέτες – έστω και προμελέτες- με επαρκή τεχνική περιγραφή.
• Στο άρθρο 12 της διακήρυξης προβλέπεται η εκτέλεση του έργου σε 4 μήνες. - Πως είναι δυνατόν ένα έργο προϋπολογισμού 5.831.000 € χωρίς τεχνική περιγραφή να εκτελεστεί στις τοπικές συνθήκες του Βύρωνα των πολύ στενών οδών ; Δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η εμπειρία των ετών 2006-2007, όπου ανάλογα έργα πολύ μικρότερης έκτασης δημιούργησαν τεράστια προβλήματα π.χ. Ιθώμης – Αγ. Σοφίας και με αμφίβολα αποτελέσματα ;
• Συνεπώς ένα έργο αυτής της τάξης θα έπρεπε να συνοδεύεται με πλήρη μελέτη, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του δήμου, ο περιορισμός της όχλησης των περιοχών που θα εκτελούνται τα έργα, η εξυπηρέτηση του σκοπού του έργου, η ποιοτική αναβάθμιση των οδών και των πεζοδρομίων, εάν πρόκειται για έργο οδοποιίας, τροποποιήσεις πλάτους πεζοδρομίων, προσπέλαση διαβάσεων από ΑΜΕΑ, διευθέτηση ομβρίων κλπ.. Ζητήματα που στη μελέτη δεν αναφέρονται, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά.

Κατόπιν όλων αυτών πήραμε την πρωτοβουλία και προτείναμε προς όλους τους επικεφαλής των δημ. Παρατάξεων της αντιπολίτευσης να προσφύγουμε για την ακύρωση της δημοπρασίας. Ανταποκρίθηκαν η Ενωτική και η Στάση Βύρωνα και προσφύγαμε κατά της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δ. Βύρωνα και από κοινού ζητήσαμε :
 Την αναβολή της δημοπρασίας και την επαναδημοπράτησή της μετά από ολοκληρωμένη μελέτη που θα καθορίζει επακριβώς τις θέσεις του έργου σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες του Δήμου και το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει.

Είναι φανερό ότι η Δημοτική Αρχή δρα ανεξέλεγκτα και απαιτείται επαγρύπνηση για όλα τα ζητήματα.
Πριν από όλα οι ίδιοι οι κάτοικοι να μην επιτρέπουμε να συνεχίζονται και να εντείνονται η αδιαφάνεια, η κακοδιαχείριση και η πολιτική που χαρίζει τα πάντα στους οικονομικά ισχυρούς, είτε με πρόσχημα τις ανάγκες για έργα υποδομών, είτε το επείγον της κάλυψης των αναγκών, είτε την απορρόφηση κονδυλίων.
21/1/2010